سوپر کود بهبود سبزینگی

معرفی و شیوه مصرف سوپرکود بهبود سبزینگی فرمول یک:

این کود مناسب چه مصارفی است؟

سوپرکود بهبود سبزینگی فرمول یک مناسب گیاهانی است که نیاز به رشد ساقه و برگ و سبزینگی
بیش‌تر برگ‌ها دارند. 
این کود به خاطر بهره‌گیری از نیتروژن بالا، برای رشد ساقه و برگ و همچنین سبزتر شدن برگ گیاهان سبز برگ موثر است. علاوه بر این با کوددهی منظم گیاه پر برگ‌تر و پهن برگ‌تر رشد می‌کند و زیباییش دو چندان می‌شود.

 

برای چه گیاهانی می توانیم از آن استفاده کنیم؟

1.       گیاهان سبز برگ؛

این کود در تقویت هر چه بیش‌تر گیاهان سبز برگ موثر است و باعث رشد بهتر و بیش‌تر ساقه و برگ در این گیاهان می‌شود.

2.     گیاهانی که رنگ برگ‌هایشان کمرنگ شده و به زردی می‌رود؛

افزایش سبزینگی برگ‌های گیاه از جمله ویژگی‌های این کود است.

3.     گیاهانی که رشد آنها متوقف شده یا برگ‌ها کوچک‌تر شده‌اند؛

باعث افزایش رشد ساقه و برگ شده و با کوددهی منظم با این کود، گیاه پر برگ و پهن برگ می‌شود.

4.     چمن؛

در رشد بهتر و متراکم تر چمن تاثیر به سزایی دارد.

 

5.     بامبو؛
در تقویت و رشد بامبو نیز می‌توان از خواص آن بهره برد.

برخی از نشانه هایی که به ما می‌گوید باید از سوپرکود بهبود سبزینگی فرمول یک استفاده کنیم:

1.        توقف یا کند شدن رشد گیاهان سبز برگ

2.      کوچک شدن برگ ها

3.     مشاهده نقص در برگ‌های سبز گیاه

4.      در غلاف ماندن و باز نشدن برگ گیاه

5.     بی‌رنگ، کمرنگ یا زرد شدن برگ گیاه

6.      برگ ها با فاصله زیاد از هم رشد می‌کنند و کیفیت لازم را ندارند

7.     توقف رشد بامبو

 

8.     کم تراکم شدن و توقف رشد چمن


روش مصرف:

هر دو هفته یکبار باید برای تقویت گیاهتان از این کود استفاده نمایید.
3 گرم معادل یک قاشق چایخوری از این سوپرکود را در دو لیتر آب (بهتر است آب جوشیده شده و خنک شده باشد) حل کنید.

از محلول آماده شده برای آبیاری گیاهتان استفاده کنید. باید مراقب باشید گیاهتان گیاهتان در زمان کوددهی، دچار تنش خشکی نباشد، یعنی عطش نداشته باشد.

زمانیکه شک دارید که گیاهتان دچار عطش است یا نه، بهتر است روز قبل از کوددهی، مقدار مختصری آب به گیاهتان بدهید. علاوه بر آن می‌توانید مقداری کود را هم بصورت برگ‌پاشی به ساقه‌ها و برگ‌های گیاه بپاشید. در این صورت می‌توانید مطمئن باشید که همه بخشهای گیاهتان با کود تغذیه شده است.