سوپرکود های فرمول یک

معرفی محصولات و شیوه مصرف

سوپر‌کود تقویتی کلیه گیاهان

سوپر‌کود تقویتی کلیه گیاهان

این محصول بعنوان یک غذای کامل برای گیاهان آپارتمانی، کلیه عناصر مورد نیاز را برای گیاه فراهم می‌کند.

سوپر‌کود تقویت گلدهی

سوپر‌کود تقویت گلدهی

این محصول یک غذای کامل برای گیاهان گل‌دار محسوب می شود. کلیه عناصر را برای گیاه تامین کرده و باعث افزایش توان گلدهی گیاه می‌گردد.

سوپر‌کود بهبود ریشه‌زایی

سوپر‌کود بهبود ریشه‌زایی

اگر گیاه شما ریشه کمی دارد یا به تازگی تکثیر شده است این محصول می تواند انتخاب خوبی برای تقویت ریشه گیاه و در نتیجه سلامت بیشتر گیاه باشد.

سوپر‌کود بهبود سبزینگی

سوپر‌کود بهبود سبزینگی

این محصول برای تقویت براقیت و سبزینگی برگ و ساقه گیاهان استفاده می شود. برای گیاهان سبز برگ استفاده متناوب این محصول بهمراه سوپر‌کود تقویت کلیه گیاهان ترکیب مناسبی است.

هیومیک اسید

هیومیک اسید

این محصول یک مکمل غذایی برای کلیه گیاهان است. استفاده از هیومیک اسید باعث حاصلخیز شدن خاک شده و جذب آسان‌تر کود توسط گیاه را موجب می‌شود.

سوپر‌کود تقویت ثمردهی

سوپر‌کود تقویت ثمردهی

این محصول برای گیاهانی که بافت نرم و آبداری دارند توصیه می شود از جمله سانسوریا، زاموفیلیا، ساکولنتها. همچنین برای گیاهان ابلق نیز توصیه می‌شود.

سوپر‌کود تقویت بذر و قلمه

سوپر‌کود تقویت بذر و قلمه

این محصول از سبد کالای فرمول یک، برای کسانی مناسب است که به تکثیر گیاهان و اصطلاحا قلمه زدن علاقمندند. این محصول رشد ریشه دهی را در ابتدای تکثیر افزایش می‌دهد.

عصاره جلبک دریایی

عصاره جلبک دریایی

اگر گیاه شما ریشه کمی دارد یا به تازگی تکثیر شده است این محصول می تواند انتخاب خوبی برای تقویت ریشه گیاه و در نتیجه سلامت بیشتر گیاه باشد.

سوپر‌کود غنی‌شده با آهن

سوپر‌کود غنی‌شده با آهن

اگر گیاه شما ریشه کمی دارد یا به تازگی تکثیر شده است این محصول می تواند انتخاب خوبی برای تقویت ریشه گیاه و در نتیجه سلامت بیشتر گیاه باشد.

کود کلات آهن

کود کلات آهن

اگر گیاه شما ریشه کمی دارد یا به تازگی تکثیر شده است این محصول می تواند انتخاب خوبی برای تقویت ریشه گیاه و در نتیجه سلامت بیشتر گیاه باشد.

کود آمینو اسید

کود آمینو اسید

اگر گیاه شما ریشه کمی دارد یا به تازگی تکثیر شده است این محصول می تواند انتخاب خوبی برای تقویت ریشه گیاه و در نتیجه سلامت بیشتر گیاه باشد.

جهت خرید عمده محصولات با شماره زیر تماس بگیرید