کودهای کند رها

گرانول کود کودینو

گرانول کود گیاهان زینتی کودینو

گرانول کود گیاهان زینتی کودینو

گرانول کود کودینو با هدف راحتی بیشتر در کوددهی گیاهان بیرونی طراحی شده اند. این کودها اصطلاحا کندرها هستند و با یکبار کوددهی برای مدتی طولانی نیازهای گیاه را برطرف می کند.

گرانول کود میوه و سبزیجات کودینو

گرانول کود میوه و سبزیجات کودینو

گرانول کود کودینو با هدف راحتی بیشتر در کوددهی گیاهان بیرونی طراحی شده اند. این کودها اصطلاحا کندرها هستند و با یکبار کوددهی برای مدتی طولانی نیازهای گیاه را برطرف می کند.

جهت خرید عمده محصولات با شماره زیر تماس بگیرید