سوپر کود تقویت گلدهی

معرفی و شیوه مصرف سوپرکود تقویت گلدهی:

این کود مناسب چه مصارفی است؟

سوپرکود تقویت گلدهی تأثیر خوبی در افزایش تعداد گل‌ها، بهبود کیفیت گل‌ها و افزایش دوره گلدهی گیاه دارد.فسفر و پتاسیم بالای موجود در این کود باعث افزایش تعداد و اندازه گل‌ها شده و فرآیند گلدهی گیاه را تحریک می‌کنند. در نتیجه و با استفاده منظم ازین کود، گیاه، دوره گلدهی طولانی تری را با تعداد گل‌های بیش‌تر و با کیفیت بالاتر خواهد داشت.

برای چه گیاهانی می توانیم از آن استفاده کنیم؟

1.   کلیه گیاهان گلدار؛

1-1.     برای افزایش تعداد گل‌ها و بهبود کیفیت آن‌ها، کوددهی آن به صورت منظم الزامی است. چرا که با هر بار گلدهی، گیاه مقداری مواد غذایی مصرف کرده و پس مدتی مواد غذایی اطراف ریشه به پایان رسیده و خاک فقیر می‌شود؛ با کوددهی منظم و کود مناسب این مشکل برطرف شده و گیاه زیبایی خود را حفظ خواهد کرد.

2-1.    گیاهان گلداری که گلدهی ندارند؛

3-1.    گیاهانی که گلهای آ‌نها در مراحل اولیه خشک می‌‌شود؛

برخی از نشانه هایی که به ما می‌گوید باید از سوپرکود تقویت گلدهی فرمول یک استفاده کنیم:

1.        عدم گلدهی گیاه گلدار

2.      کوچک شدن گل‌ها

3.     مشاهده نقص در گل‌ها

4.      ریختن ناگهانی گل‌ها یا غنچه‌ها

5.     خشک شدن غنچه‌ها

6.      کاهش گلدهی گیاه

7.     کاهش دوره گلدهی 


روش مصرف:

هر دو هفته یکبار باید برای تقویت گیاهتان از این کود استفاده نمایید.
3 گرم معادل یک قاشق چایخوری از این سوپرکود را در دو لیتر آب (بهتر است آب جوشیده شده و خنک شده باشد) حل کنید.

از محلول آماده شده برای آبیاری گیاهتان استفاده کنید. باید مراقب باشید گیاهتان گیاهتان در زمان کوددهی، دچار تنش خشکی نباشد، یعنی عطش نداشته باشد.

زمانیکه شک دارید که گیاهتان دچار عطش است یا نه، بهتر است روز قبل از کوددهی، مقدار مختصری آب به گیاهتان بدهید. علاوه بر آن می‌توانید مقداری کود را هم بصورت برگ‌پاشی به ساقه‌ها و برگ‌های گیاه بپاشید. در این صورت می‌توانید مطمئن باشید که همه بخشهای گیاهتان با کود تغذیه شده است.