سوپر کود هیومیک اسید

معرفی و شیوه مصرف سوپرکود تقویتی کلیه گیاهان:

این کود مناسب چه مصارفی است؟

سوپر کود هیومیک اسید فرمول از محصولاتی است که بنیان آلی دارد و اثراتی از جمله کاهش تنش، حاصلخیز کنندگی خاک  و تنظیم PH را برای خاک ایجاد می کند.

برای چه گیاهانی می توانیم از آن استفاده کنیم؟

1.        کلیه گیاهانی که به صورت منظم کوددهی می‌شوند؛

با تنظیم شرایط خاک، امکان جذب مواد غذایی برای گیاه را تسهیل می‌کند.

2.      گیاهانی که گلدان آن‌ها تعویض شده یا مکان گلدان تغییر کرده؛

به خصوص در مورد گیاهانی که به شوک جابه جایی حساس هستند و با جابجایی امکان ریزش برگ‌ها و حتی ازبین رفتن گیاه بالا می‌رود، با هیومیک اسید احتمال آسیب دیدن گیاه پایین می‌آید.

3.     گیاهانی که هنوز کوددهی نشده‌اند؛

در مورد گیاهی که تا به حال کوددهی نشده یا مدت زمان زیادی از آخرین وعده کوددهی آن می‌گذرد، بهتر است اولین وعده کوددهی با هیومیک اسید آغاز شود.

4.      تغییر فصل؛

در صورتی که در شروع فصل سرما یا گرما از هیومیک اسید استفاده شود، گیاه از تنش های سرما و گرما نیز در امان خواهد بود.

5.     بذرها؛

 

سرعت جوانه‌زنی بذر ها را بالا می‌برد.

برخی از نشانه هایی که به ما می‌گوید باید از  هیومیک اسید فرمول یک استفاده کنیم:

1.        گیاه در شرایط مناسبی است، کوددهی مرتب انجام می‌شود اما رشد متوقف شده

2.      انتقال گیاه به گلدان بزرگ‌تر

3.     جابه جایی مکان گلدان

4.      ابتدای فصل سرما یا گرما

5.     شروع کوددهی گیاه

6.      تنظیم شرایط خاک

7.     توقف و کند شدن جوانه زنی بذر

 

8.     زرد شدن برگ‌ها به دلیل فقدان آهن که با کود آهن هم برطرف نمی‌شود


روش مصرف:

هر 45 روز یکبار باید برای تقویت گیاهتان از این کود استفاده نمایید.
3 گرم معادل یک قاشق چایخوری از این سوپرکود را در دو لیتر آب (بهتر است آب جوشیده شده و خنک شده باشد) حل کنید.

از محلول آماده شده برای آبیاری گیاهتان استفاده کنید. باید مراقب باشید گیاهتان گیاهتان در زمان کوددهی، دچار تنش خشکی نباشد، یعنی عطش نداشته باشد.

زمانیکه شک دارید که گیاهتان دچار عطش است یا نه، بهتر است روز قبل از کوددهی، مقدار مختصری آب به گیاهتان بدهید. علاوه بر آن می‌توانید مقداری کود را هم بصورت برگ‌پاشی به ساقه‌ها و برگ‌های گیاه بپاشید. در این صورت می‌توانید مطمئن باشید که همه بخشهای گیاهتان با کود تغذیه شده است.