غذای کامل گیاه شما با شیوه مصرف بسیار آسان

کودهای کامل یکبار مصرف

کود تقویتی کلیه گیاهان (20-20-20)

کود تقویتی کلیه گیاهان (20-20-20)

این دسته از محصولات شامل کودهایی است که غذای کامل گیاه محسوب می‌شوند و کلیه عناصر غذایی را برای انواع مختلف گیاهان تأمین می‌کنند.

کود گلدهی (20-30-10)

کود گلدهی (20-30-10)

همانطور که از نام این دسته مشخص است، مکمل هایی که بنیان آلی و زیستی دارند در این دسته گنجانده می‌شوند. این مکمل‌ها بصورت متناوب بین وعده‌های کود کامل استفاده می‌شوند.

کود ریشه زایی (5-50-5)

کود ریشه زایی (5-50-5)

این دسته از کودها، مواردی هستند که بنا به نیاز خاص گیاه و برای مدت زمانی مشخص و با هدف خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کود برگ و ساقه (9-4-23)

کود برگ و ساقه (9-4-23)

همانطور که از نام این دسته مشخص است، مکمل هایی که بنیان آلی و زیستی دارند در این دسته گنجانده می‌شوند. این مکمل‌ها بصورت متناوب بین وعده‌های کود کامل استفاده می‌شوند.

جهت خرید عمده محصولات با شماره زیر تماس بگیرید