کودهای با بسته بندی ثانویه یکبار مصرف

آسان کود فرمول یک

آسان کود

محصولی جدید از فرمول یک

سختی فرآیند کوددهی، در بسیاری مواقع مانع از کود دادن منظم به گل و گیاه شده و باعث می شود از لذت این کار برای علاقمندان گل و گیاه کاسته شود. یکی از این سختی‌ها مربوط به، پیمانه کردن کود به میزان مورد نیاز است، چون هم ظروف خانه را کثیف می‌کند و هم مصرف‌کننده از اینکه به درستی پیمانه کرده باشد مطمئن نمی‌شود. علاوه بر این، نگهداری مابقی کودی که بسته بندی آن باز شده نیز همواره یکی از دردسرهای اصلی بوده است. آسان کود فرمول یک، برای اولین بار، کودها را در بسته بندی ثانویه یکبار مصرف عرضه کرده است، بطوریکه هر یک بسته برای 2 لیتر محلول کودی کافی است. این موضوع باعث راحتی بیشتر مصرف‌کننده در استفاده از کود و در نتیجه رسیدگی بیشتر به گل و گیاه می‌شود. از مزایای این محصول می‌تواتن به موارد زیر اشاره کرد:

  • بسته بندی ثانویه یکبار مصرف
  • بدون نیاز به پیمانه
  • قابلیت نگهداری آسان
بسته بندی یک بار مصرف آسان کود
آسان کود کلیه گیاهان فرمول یک

آسان کود کلیه گیاهان فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود تقویت ثمردهی فرمول یک

آسان کود تقویت ثمردهی فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود کلات آهن فرمول یک

آسان کود کلات آهن فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود تقویت گلدهی فرمول یک

آسان کود تقویت گلدهی فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود آمینو اسید فرمول یک

آسان کود آمینو اسید فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود بهبود سبزینگی فرمول یک

آسان کود بهبود سبزینگی فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود غنی شده با آهن فرمول یک

آسان کود غنی شده با آهن فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود عصاره جلبک دریایی فرمول یک

آسان کود عصاره جلبک دریایی فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود بهبود ریشه زایی فرمول یک

آسان کود بهبود ریشه زایی فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود هیومیک اسید فرمول یک

آسان کود هیومیک اسید فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

آسان کود تقویت بذر و قلمه فرمول یک

آسان کود تقویت بذر و قلمه فرمول یک

آسان کود فرمول یک شامل چند بسته یکبار مصرف از کودهای مخصوص گیاهان است که فرآیند کوددهی را بسیار آسان‌تر نموده است.

جهت خرید عمده محصولات با شماره زیر تماس بگیرید